EW Milieu-advies
wie is ewmilieu-advies waarvoor kunt u bij ewmilieu-advies terecht contact profiel


Profiel
Ewald (Drs. E.M.) Korevaar is afgestudeerd chemicus (1996, Cum Laude) aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in een milieukundige / beleidskundige afstudeervariant.

Ewald Korevaar is inmiddels ruim 15 jaar werkzaam in het milieuveld. Hij heeft gewerkt bij verschillende werkgevers, als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, als medewerker bij een wetenschapswinkel en als adviseur bij een stedenbouwkundig bureau en later als adviseur bij regionale omgevingsdienst.

In die jaren heeft hij ervaring opgedaan in verschillende werkvelden, zoals luchtkwaliteit, geurhinder, geluid en m.e.r. Daarnaast heeft hij ruime ervaring opgedaan bij processen die leiden tot planvorming en vergunningverlening en heeft hij tevens verschillende milieujuridische procedures begeleid en ondersteund.